नियम आणि अटी

  1. हे मान्य केले आहे की कंपनीच्या अटी आणि नियम कंपनी आणि खरेदीदार यांच्यातील सर्व व्यवहारांसाठीचे व्यवहार नियंत्रित करतील. याशिवाय कंपनीच्या अटी व शर्ती कंपनीच्या वेबसाइटवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने प्रकाशित केल्या आहेत आणि कंपनी वेळोवेळी कोणत्याही सूचना न देता त्यामध्ये सुधारणा करू शकते हे मान्य केले आहे. कोणताही विरोध झाल्यास इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने प्रकाशित केलेल्या अटी व शर्ती प्रचलित राहतील.

  2. व्याख्या:

  a.) “कंपनी” म्हणजे ERGOS BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED, कंपनी कायदा, 1956 च्या तरतुदींनुसार अंतर्भूत असलेली कंपनी, तिचे नोंदणीकृत कार्यालय बंगलोर येथे आहे. ज्यामध्ये त्याचे सर्व संचालक, कर्मचारी, उपकंपनी, संलग्न आणि प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे.
  b.) “कंपनीच्या अटी आणि शर्ती”: यामध्ये नमूद केलेल्या सर्व अटी आणि शर्ती कंपनीच्या वेबसाइटवर प्रकाशित केल्या आहेत.
  c.) “खरेदीदार” म्हणजे कोणतीही व्यक्ती, कंपनी, फर्म किंवा इतर कायदेशीर संस्था ज्यांनी या वेअरहाऊसमध्ये वस्तू खरेदी/विक्री/व्यवहार/स्टोरेज करण्याची विनंती केली आहे.
  d.) “शेतकरी” म्हणजे कोणतीही व्यक्ती, कंपनी, फर्म किंवा इतर संस्था ज्यांच्या मालाची साठवणूक केली जाते किंवा त्यांनी वेअरहाऊसमध्ये ठेवण्याची विनंती केली आहे.
  e.) "माल" म्हणजे विक्रेत्याने विकलेले किंवा शेतकऱ्याने कंपनीला दिलेले धान्य/पीक.
  f.) "खरेदी ऑर्डर" म्हणजे खरेदीदारकडून कडून वस्तू खरेदी करण्याची खरेदीदाराने केलेली विनंती
  g.) “विक्रेता” म्हणजे शेतकरी/पुनर्विक्रेता/कंपनी जो खरेदीदाराकडून प्राप्त झालेल्या खरेदी ऑर्डरला पूर्ण करण्यासाठी वस्तूंचा पुरवठा करेल.
  h.) वेअरहाऊस: कंपनीच्या मालकीच्या/भाडेपट्टीवर घेतलेल्या वस्तूंच्या साठवणुकीसाठी आवश्यक असलेल्या गोष्टींची पुष्टी करणारा कोणताही परिसर.
  i.) वेअरहाऊस पावती: मालाच्या साठवणुकीची पावती कंपनीने किंवा तिच्या अधिकृत प्रतिनिधीद्वारे जारी केलेली लेखी किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात पोहचपावती.
  j.) वेअरहाऊस विनंती: शेतकरी किंवा खरेदीदार माल साठवण्याची किंवा विकण्याची विनंती करतात ते.
  k.) मुदत:
     i.) रब्बी हंगामासाठी कंपनीने जारी केलेल्या वेअरहाऊस पावतीवर नोंदवलेल्या मालाच्या साठवणुकीच्या तारखेपासून सुरू होणारा कालावधी आणि पुढील कॅलेंडर वर्षाच्या जास्तीत जास्त 15 फेब्रुवारीपर्यंत किंवा साठवणुकीच्या तारखेपासून जास्तीत जास्त 185 दिवस यापैकी जे काही आधी येईल तो कालावधी आहे.
     ii.) खरीप हंगामासाठी कंपनीने जारी केलेल्या वेअरहाऊस पावतीवर नोंदवलेल्या मालाच्या साठवणुकीच्या तारखेपासून सुरू होणारा कालावधी आणि पुढील कॅलेंडर वर्षाच्या जास्तीत जास्त 15 जुलैपर्यंत किंवा साठवणुकीच्या तारखेपासून जास्तीत जास्त 185 दिवस यापैकी जे काही आधी येईल तो कालावधी आहे.

  3. शेतकरी घोषित करतो की वेयरहाऊस मधील माल थेट कंपनीद्वारे खरेदी केला जातो आणि शेतकऱ्याने लिखित स्वरूपात किंवा मोबाईल क्रमांकावर वन टाइम पासवर्ड (OTP) द्वारे किंमत, प्रमाण संमती दिली आहे. आणि करार/करारानुसार खरेदीदाराकडून ओडर खरेदी केल्यानंतर ते खरेदीदाराला विकले जाईल .

  4. एकदा विकलेला माल विक्रेत्याकडून कोणत्याही परिस्थितीत परत घेतला जाणार नाही.

  5. शुल्क आणि पेमेंट:

  a.) माल पाठवण्याच्या तारखेला प्रचलित असलेल्या किंमती लागू होतील आणि खरेदीदाराला कोणतीही आगाऊ सूचना न देता किंवा त्याचे कोणतेही कारण न सांगता किमतीत सुधारणा करण्याचा अधिकार विक्रेत्याने राखून ठेवला आहे. किमतीतील सुधारणांमुळे खरेदीदाराकडून होणारे खर्च, शुल्क, खर्च आणि तोटा यासाठी विक्रेता जबाबदार राहणार नाही .
  b.) प्रत्येक पुरवठा/वितरणासाठी बिलिंग आणि पेमेंटचा आधार विक्रेत्याच्या डिस्पॅच दस्तऐवजांमध्ये नोंदवलेले वजन असेल. पाठवण्याच्या वेळी विक्रेत्याचे वजन आणि मोजमाप वितरित/पुरवठा केलेल्या प्रमाणांचा निर्णायक पुरावा म्हणून स्वीकारला जाईल. खरेदीदार, त्यांची इच्छा असल्यास, मोजमाप/वजनाच्या टँकर/ट्रकच्या ठिकाणी प्रतिनिधित्व करण्यास आणि विक्रेत्याचे माप/वजन अचूकतेची पडताळणी करण्यास स्वातंत्र्य आहे. परंतु वरील उद्देशांसाठी विक्रेत्याने खरेदीदाराच्या प्रतिनिधीची वाट पाहण्यास बांधील नाही.
  c.) मालाची विक्री, वाहतूक किंवा पुरवठा/वितरण यावर आता लागू होणारे किंवा त्यानंतर लागू होणारे इतर कोणतेही कर खरेदीदाराने भरले जातील किंवा विक्रेत्याने थेट अदा केल्यास खरेदीदाराद्वारे विक्रेत्याला परतफेड केली जाईल.
  d.) खरेदीदार देय झाल्यावर पेमेंट करण्यात अयशस्वी झाल्यास किंवा खरेदीदाराने कोणत्याही अटी व शर्तींचे उल्लंघन केले असल्यास, विक्रेता त्याच्या इतर अधिकारांचा किंवा उपायांचा पूर्वग्रह न ठेवता पुढील वितरण करण्यास नकार देऊन त्याची ऑर्डर त्वरित रद्द करू शकतो. अशा परिस्थितीत विक्रेत्याला कोणत्याही प्रकारे जबाबदार धरले जाणार नाही.
  e.) डिमांड ड्राफ्ट/चेक (कोणत्याही राष्ट्रीयकृत/शेड्युल्ड बँक) द्वारे पाठवलेले पैसे कंपनीने नियुक्त केलेल्या ठिकाणी किंवा विक्रेत्याच्या ऑर्डरनुसार देय केले पाहिजेत. ट्रान्झिटमध्ये डीडी/चेक इ.चे नुकसान किंवा चोरीसाठी विक्रेता जबाबदार असणार नाही. खरेदीदारांना त्यांच्या स्वतःच्या हितासाठी सूचित केले जाते की वरील कागदपत्रे विक्रेत्याला नोंदणीकृत पोस्ट पोहच पावतीद्वारे हस्तांतरित केला जावा किंवा मेल करावा. खरेदीदाराचा डीडी/चेक कंपनीच्या नावे काढला जावा.
  f.) कराराच्या अंमलबजावणीच्या वेळी खरेदीदार आणि विक्रेता यांच्यात सहमती असेल अशा दरांवर व्याज आकारले जाईल आणि ते वस्तूंच्या देयकाच्या विलंबाच्या कोणत्याही कालावधीसाठी खरेदीदारास विक्रेत्याकडून देय असेल.
  g.) खरेदीदाराने विक्रेत्याला थकबाकीचे पूर्ण पैसे दिल्यानंतरच माल सोडला किंवा विकला जाईल.
  h.) विक्रेत्याने विलंबित पेमेंट शुल्कासह, खरेदीदाराकडून कोणत्याही देय रकमेवर खरेदीदाराकडून कोणत्याही सवलत किंवा इतर रकमेचे योग्य अधिकार राखून ठेवले आहेत.
  i.) शुल्क उदा., गोदाम व्यवस्थापन शुल्क, सेवा शुल्क इत्यादी, खरेदीदाराच्या खात्यातील उपलब्ध क्रेडिट शिल्लकमधून आपोआप डेबिट केले जाऊ शकतात, उपलब्धतेच्या अधीन.

  6. मालाची डिलिव्हरी/पुरवठा:

  a.) विक्रेत्याने ठरवल्यानुसार माल अशा वेळी आणि सोयीस्कर लॉटमध्ये आणि प्रमाणात पाठवला जाईल.
  b.) ट्रान्झिट विम्याची सर्व व्यवस्था आणि ट्रांझिट हानीची सर्व जबाबदारी ही खरेदीदारांची आणि खरेदीदारांच्या खात्याची असेल. कोणत्याही परिस्थितीमुळे, हे खर्च विक्रेत्याने केले असल्यास, खरेदीदाराने विक्रेत्याला तत्काळ त्याची परतफेड करावी.
  c.) खरेदीदाराच्या वतीने वाहतूक कंत्राटदार/अधिकृत प्रतिनिधीद्वारे विक्रेत्याला विक्रेत्याच्या ठिकाणी लोड केलेल्या मालाची लॉरी वेबिल/पावती मिळाल्यास विक्रेत्याकडून माल पाठवणे किंवा पुरवठा करणे पूर्ण होईल. डिलिव्हरीची तारीख इनव्हॉइसवर दर्शविल्याप्रमाणे पाठवण्याची तारीख असेल.
  d.) कोणत्याही कारणास्तव माल पाठवण्यास विलंब झाल्यास विक्रेता जबाबदार राहणार नाही आणि विक्रेत्याने अन्यथा लेखी पुष्टी केल्याशिवाय प्रेषण/वितरण वेळेची अट कराराचे सार असू शकत नाही. विक्रेत्याने अभिप्रेत असलेल्या डिलिव्हरीसाठी दिलेली कोणतीही वेळ किंवा तारीख केवळ अंदाजे आहे आणि विक्रेत्याला वितरणात विलंब झाल्यामुळे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणतेही नुकसान किंवा नुकसान झाले असेल तर ते चांगले करण्यास जबाबदार असणार नाही.
  e.) माल एकदा वाहकाकडे वितरीत केला की खरेदीदाराची जोखीम आणि जबाबदारी असेल. खरेदीदार, त्याने निवडल्यास, तो स्वत:च्या खर्चावर आवश्यक वाटेल अशा जोखमीपासून त्यांचा विमा काढू शकतो. ट्रान्झिटमध्ये किंवा त्यानंतर एकदा उत्पादन विक्रेत्याचे ठिकाण/वेअरहाऊस सोडले की तोडणे, गळती, चोरी, चोरी, नुकसान आणि/किंवा कोणत्याही प्रकारच्या नुकसानीसाठी विक्रेता कोणतीही जबाबदारी घेत नाही. कोणत्याही कमतरतेच्या मालासाठीचे दावे खरेदीदाराने थेट वाहक किंवा खरेदीदाराच्या इतर कोणत्याही एजंटसह सेटल केले पाहिजेत आणि विक्रेता कोणत्याही परिस्थितीत अशा दाव्यांसाठी जबाबदार राहणार नाही.
  f.) विक्रेत्याची कामे दैनंदिनी बंद करण्याच्या कालावधीत, विक्रेत्याला अशा बंद झाल्यास कोणताही माल देण्यास बांधील राहणार नाही. विक्रेत्याने अशा शट डाउनच्या वेळेस खरेदीदाराला नोटीस देण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. परंतु कोणत्याही कारणास्तव असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास खरेदीदारास या संदर्भात विक्रेत्यासाठी नुकसान भरपाई आणि/किंवा कोणत्याही स्वरूपाच्या नुकसानीचा दावा करण्याचा अधिकार राहणार नाही.
  g.) जर डिलिव्हरी देय असेल तेव्हा निर्दिष्ट केलेल्या तारखेला आणि वेळी मालाची डिलिव्हरी घेण्यात खरेदीदार अयशस्वी ठरला, तर विक्रेत्याकडे डिलिव्हरी रद्द करण्याचा किंवा उर्वरित माल खुल्या बाजारात विकण्याचा आणि रकमेतील फरकाचा दावा करण्याचा पर्याय असेल. खरेदीदाराच्या उल्लंघनासाठी कोणतेही तसेच नुकसान.
  h.) खरेदीदाराच्या वतीने विक्रेत्याने वाहतुकीची व्यवस्था केली असल्यास, वाहकाला डिलिव्हरी केल्यावर माल प्रत्येक ठिकाणी/गोदामावर विकला जाईल असे मानले जाईल. अशा वाहतुकीचे शुल्क खरेदीदाराद्वारे विक्रेत्याला वास्तविक आधारावर परत केले जाईल.
  i.) मालाची विक्री प्रत्येक ठिकाणी / गोदामाच्या आधारावर केली जाते. माल वाहक/वाहतूकदाराला माल वितरीत केल्यानंतर आणि बीजक व्युत्पन्न झाल्यावर मालाचे शीर्षक ग्राहकाला हस्तांतरित केले जाते.
  j.) वस्तू सोडल्यानंतर/मागे घेतल्यावर (अॅप्लिकेशनद्वारे निर्धारित केल्यानुसार) वस्तू शिल्लक राहिल्यास, कंपनीद्वारे निश्चित केल्यानुसार योग्य बाजार मूल्यावर कंपनीद्वारे अनिवार्यपणे विकली जाईल. आणि अशा विक्रीतून मिळालेली रक्कम खरेदीदाराच्या खात्यात जमा केली जाईल.

  7. खरेदीदार विक्री विनंती:

  a.) खरेदीदाराला खरेदी केलेल्या मालाच्या विक्रीसाठी विनंती करण्याची परवानगी आहे आणि विक्री विनंती सक्रिय होईल तोपर्यंत मुदत निश्चित करेल.
  b.) या मालाची किंमत परस्पर सामंजस्याने / वाटाघाटी द्वारे निश्चित केली जाईल.
  c.) एकदा स्वीकारलेली विक्री विनंती रद्द केली जाऊ शकत नाही.
  d.) खरेदीदार विक्री विनंती स्वीकारल्याच्या तारखेपासून 3 कामकाजाच्या दिवसांच्या आत विक्रीची रक्कम प्राप्त करण्यास पात्र आहे.

  8. रद्द करणे:

  a.) खरेदीदाराने दिलेले सर्व ऑर्डर विक्रेत्याच्या स्वीकृतीच्या अधीन असतील आणि विक्रेत्याला कोणतेही कारण न देता कोणतीही ऑर्डर पूर्ण किंवा अंशतः स्वीकारण्याची किंवा नाकारण्याची स्वातंत्र्य असेल. विक्रेत्याने एकदा स्वीकारलेले ऑर्डर विक्रेत्याने लेखी संमती दिल्याशिवाय खरेदीदाराकडून रद्द केले जाणार नाहीत.
  b.) विक्रेत्याला ऑर्डर पूर्ण किंवा अंशतः रद्द करण्याचा अधिकार असेल जरी तो अंशतः अंमलात आणला गेला असेल. एकाच ऑर्डरवर पाठवलेला प्रत्येक लॉट स्वतंत्र करार मानला जाईल आणि कोणत्याही एका लॉटची किंवा शिल्लक लॉटची डिस्पॅच करण्यात अयशस्वी झाल्यास इतर लॉटप्रमाणे कराराचे उल्लंघन होणार नाही. अंश/पूर्ण पाठवलेल्या उत्पादनांच्या संदर्भात ऑर्डर पाठवण्याच्या तारखेला पूर्ण झाली आहे असे मानले जाईल.

  9. कर्ज: खरेदीदाराने केलेल्या कर्जाच्या विनंतीशी संबंधित सर्व व्यवहार कंपनीसोबत स्वाक्षरी केलेल्या विक्री-कम-वेअरहाऊसिंग कराराद्वारे आणि बँकिंग भागीदारासह स्वाक्षरी केलेल्या अशा कर्जाचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज/करार (करार) द्वारे नियंत्रित केले जातील.यंत्रित केले जातील.

  10. विक्रेत्याच्या पूर्व लेखी संमतीशिवाय खरेदीदार त्याचे कोणतेही अधिकार नियुक्त करणार नाही किंवा कराराच्या अंतर्गत त्याचे कोणतेही दायित्व सोपवू शकणार नाही. या कलमाचे उल्लंघन करणारी कोणतीही कथित असाइनमेंट किंवा शिष्टमंडळ रद्दबातल आहे. कोणतीही असाइनमेंट किंवा शिष्टमंडळ खरेदीदाराला कराराच्या अंतर्गत त्याच्या कोणत्याही दायित्वांपासून मुक्त करत नाही.

  11.वेअरहाऊसमध्ये माल साठवण्यासाठी खालीलप्रमाणे शुल्क भरण्यास खरेदीदार जबाबदार आहे:

  i.) भात हायब्रीड: ओलावा वजावट एकूण वजनाच्या -2% असेल,
  ii.) गहू: ओलावा वजावट एकूण वजनाच्या 0% असेल,
  iii.) मका: ओलावा वजावट एकूण वजनाच्या -1.5% असेल,
  iv.) सोयाबीन: ओलावा वजावट एकूण वजनाच्या -2% असेल,
  v.) संपूर्ण: ओलावा वजावट एकूण वजनाच्या -1.5% असेल,
  vi.) चना: ओलावा वजावट एकूण वजनाच्या 0% असेल,
  vii.) फिंगर बाजरी: ओलावा वजावट एकूण वजनाच्या -1% असेल,
  viii.) हळदीचा बल्ब: ओलावा वजावट एकूण वजनाच्या -2.5% असेल,
  ix.) हळदीचे बोट: ओलावा वजावट एकूण वजनाच्या -1% असेल,
  x.) भात कटारणी: ओलावा वजावट एकूण वजनाच्या -2% असेल,
  xi.) सुपारी साराकू: ओलावा वजावट एकूण वजनाच्या -0.5% असेल,
  xii.) अरेकनट बेटे: ओलावा वजावट एकूण वजनाच्या -0.5% असेल,
  xiii.) सुपारी राशी ईडी: ओलावा वजावट एकूण वजनाच्या -0.5% असेल,
  xiv.) भात RNR: ओलावा वजावट एकूण वजनाच्या -2% असेल,
  xv.) पॅडी श्रीराम सोना: ओलावा वजावट एकूण वजनाच्या -2% असेल,
  xvi.) भात IR 64: ओलावा वजावट एकूण वजनाच्या -2% असेल,
  xvii.) पॅडी सोना मसुरी: ओलावा वजावट एकूण वजनाच्या -2% असेल,
  xviii.) पॅडी नेल्लोर सोना: ओलावा वजावट एकूण वजनाच्या -2% असेल,
  xix.) पॅडी कावेरी सोना: ओलावा वजावट एकूण वजनाच्या -2% असेल,
  xx.) भात मसुरी: ओलावा वजावट एकूण वजनाच्या -2% असेल,
  xx.) ज्वारीचा पांढरा: ओलावा वजावट एकूण वजनाच्या -1.5% असेल,
  xxii.) कोथिंबीर बदामी क्लीन: ओलावा वजावट एकूण वजनाच्या -2% असेल,
  xxiii.) कोथिंबीर बदामी अस्वच्छ: ओलावा वजावट एकूण वजनाच्या -2% असेल,
  xxiv.) पॅडी-सोनम: ओलावा वजावट एकूण वजनाच्या -2% असेल,
  xxv.) मोहरी: ओलावा वजावट एकूण वजनाच्या -1% असेल,
  xxvi.) ज्वारी ज्वारी: ओलावा वजावट एकूण वजनाच्या -1.5% असेल |

  12. केलेला माल विक्रेत्याने या उद्देशासाठी विहित केलेल्या वैशिष्ट्यांनुसार/गुणवत्तेनुसार असेल. सर्व वॉरंटी आणि अटी, वैधानिक किंवा अन्यथा विक्रेत्याला माहित असले किंवा नसले तरीही कोणत्याही विशिष्ट हेतूसाठी तपशील, प्रमाण, फिटनेस वगळण्यात आले आहेत.

  13. खरेदीदाराला संबोधित केलेली सर्व सूचना किंवा दस्तऐवज त्यांच्या शेवटच्या ज्ञात पत्त्यावर/किंवा पोस्टाने पाठवले असल्यास ते वैधपणे दिले गेले आहेत असे मानले जाईल. सार्वजनिक सुट्ट्या, पोस्टल विलंब इत्यादींमुळे किंवा विक्रेत्याच्या नियंत्रणाबाहेरील इतर कोणत्याही कारणांमुळे मालावरील कोणत्याही विलंब इ.साठी विक्रेता जबाबदार राहणार नाही.

  14. वस्तूंच्या ट्रान्झिटसाठी आवश्यक असलेल्या विविध कागदपत्रे/फॉर्म्सची व्यवस्था करण्यासाठी खरेदीदार जबाबदार असेल. अशा कोणत्याही दस्तऐवजांसाठी विक्रेता खरेदीदारास विचारण्यास बांधील नाही किंवा खरेदीदाराने कोणत्याही वैधानिक दायित्वाचे पालन न केल्यामुळे खरेदीदारास कोणत्याही प्राधिकरणाने लादलेल्या कोणत्याही दंडासाठी जबाबदार असणार नाही.

  15. फोर्स मॅज्योर: कोणत्याही परिस्थितीत कंपनी कोणत्याही नुकसानीसाठी किंवा नुकसानीसाठी किंवा देवाच्या कृत्यांमुळे , युद्ध घोषित किंवा अघोषित क्रांती, निर्बंध, दंगली, हवामान, सायबर-हल्ले, नागरी किंवा राजकीय अशांतता, यामुळे वस्तू पाठवण्यास झालेल्या विलंबासाठी जबाबदार असणार नाही. लॉकआउट, संप, चोरी, कामगार विवाद, व्यापार विवाद, अपघात, वीज अपयश, आगीचा दुष्काळ, पूर किंवा विक्रेत्याच्या नियंत्रणाबाहेरील इतर कोणतेही कारण. अशा घटनेत विक्रेत्याच्या पर्यायावर वस्तूंचे वितरण किंवा त्याचा कोणताही भाग निलंबित किंवा रद्द केला जाईल. कोणत्याही चालू आकस्मिक परिस्थितीमुळे किंवा निसर्गाप्रमाणे प्रेषण विलंब/रद्द झाल्यास, खरेदीदार किंवा कोणत्याही तृतीय पक्षाला झालेल्या कोणत्याही हानी/नुकसानासाठी विक्रेता जबाबदार राहणार नाही.

  16. कोणतेही परिणामी नुकसान नाही. कोणत्याही परिस्थितीत, कंपनीच्या कर्तव्यांच्या उल्लंघनाचा, निष्काळजीपणाच्या दायित्वाचा परिणाम म्हणून किंवा कोणत्याही अन्य कायदेशीर सिद्धांत किंवा आधाराशिवाय, कंपनी कोणत्याही विशिष्ट, अनपेक्षित, अनन्य कारणांसाठी जबाबदार असेल. बाजारातील नफा किंवा तोटा, उत्पन्नाची हानी, तोटा, वकील शुल्क किंवा दंडात्मक नुकसान, चुकीची वितरण किंवा मालमत्तेची हानी, कमाईच्या गैरवापराचा गैरफायदा, गैरफायदा घेतलेल्या उपभोग्य वस्तूंचे नुकसान किंवा असे नुकसान किंवा नुकसान होऊ शकते हे कंपनीला माहीत नव्हते.

  17. गव्हर्निंग लॉ: या अटी व शर्ती भारताच्या कायद्यांनुसार शासित केल्या जातील आणि त्यांचा अर्थ लावला जाईल. बेंगळुरू, कर्नाटकच्या न्यायालयांना या अटी व शर्तींमुळे किंवा त्यासंबंधात उद्भवलेल्या कोणत्याही विवाद, मतभेद किंवा दाव्यांवर विशेष अधिकार क्षेत्र असेल .

  18. विवाद: या अटी व शर्तींमुळे किंवा त्याच्या संदर्भात उद्भवलेल्या कोणत्याही विवादाचे अस्तित्व, वैधता किंवा समाप्ती यासंबंधीच्या कोणत्याही प्रश्नासह, लवाद आणि सामंजस्य कायद्यानुसार लवादाद्वारे निराकरण केले जाईल आणि लवाद कंपनीद्वारे नियुक्त केला जाईल.

  19. वरील नमूद केलेल्या अटी आणि शर्ती लिखित कराराच्या अटींशी विसंगत नसलेल्या मर्यादेपर्यंत लागू होतील, जर असेल तर, विक्रेत्याने खरेदीदारासह अंमलात आणले जाईल.