नियम आणि अटी

1. सर्व वेअरहाऊस आणि साठवण सेवांसाठी कंपनी आणि शेतकरी यांच्यातील व्यवहार कंपनीच्या अटी व शर्ती नियंत्रित करतील हे मान्य केले आहे. याशिवाय कंपनीच्या अटी व शर्ती इलेक्‍ट्रॉनिकरीत्या https://www.google.com/url?q=https://ergos.in/farmer-marathi&source=gmail-imap&ust=1695890097000000&usg=AOvVaw0p26beavDTmsVtHdRWVDtr येथे प्रकाशित केल्या आहेत आणि कंपनीकडून वेळोवेळी सूचना न देता त्यात सुधारणा केल्या जाऊ शकतात हे मान्य केले आहे. कोणताही विरोध झाल्यास इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने प्रकाशित केलेल्या अटी आणि नियम प्रचलित असतील.

2. व्याख्या:

a) “कंपनी” म्हणजे एर्गोस बिझनेस सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड, कंपनी कायदा, 1956 च्या तरतुदींनुसार अंतर्भूत असलेली कंपनी, तिचे नोंदणीकृत कार्यालय बेंगळुरूमध्ये आहे. ज्यामध्ये त्याचे सर्व संचालक, कर्मचारी, उपकंपनी, संलग्न आणि प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे.

b) कंपनीच्या अटी व शर्तीमध्ये नमूद केलेल्या सर्व अटी व शर्ती येथे नमूद केल्या आहेत आणि www.ergos.in वर प्रकाशित केल्या आहेत.

c) “शेतकरी” म्हणजे व्यक्ती, कंपनी, फर्म किंवा इतर संस्था ज्यांच्या मालाची वेअरहाऊस मध्ये साठवणूक केली जाते.

d) “माल” म्हणजे शेतकर्‍याने कंपनीला दिलेले धान्य/पीक ज्यासाठी कंपनीने वेअरहाऊसमध्ये साठवून ठेवण्याचे मान्य केले आहे.

e) मुदत:

i. रब्बी हंगामासाठी कंपनीने जारी केलेल्या वेअरहाऊस पावतीवर नोंदवलेल्या मालाच्या साठवणुकीच्या तारखेपासून सुरू होणारा आणि पुढील कॅलेंडर वर्षाच्या जास्तीत जास्त 15 फेब्रुवारीपर्यंत किंवा साठवणुकीच्या तारखेपासून जास्तीत जास्त 185 दिवसापर्यंतचा कालावधी जे आधी असेल तो कालावधी ग्राह्य असेल.
ii. खरीप हंगामासाठी कंपनीने जारी केलेल्या वेअरहाऊस पावतीवर नोंदवलेल्या मालाच्या साठवणुकीच्या तारखेपासून सुरू होणारा आणि पुढील कॅलेंडर वर्षाच्या जास्तीत जास्त 15 जुलैपर्यंत किंवा साठवणुकीच्या तारखेपासून जास्तीत जास्त 185 दिवसापर्यंतचा कालावधी यापैकी जे आधी असेल तो कालावधी ग्राह्य असेल.

f) वेअरहाऊस: कंपनीच्या मालकीच्या/भाडेपट्टीवर घेतलेल्या वस्तूंच्या साठवणुकीसाठी आवश्यक असलेल्या गोष्टींची पुष्टी करणारा कोणताही परिसर.

g) वेअरहाऊस पावती: मालाच्या साठवणुकीची पावती कंपनीने किंवा तिच्या अधिकृत प्रतिनिधीद्वारे जारी केलेली लेखी किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात पोहच पावती.

h) गोदामाची विनंती: मालाची विक्री किंवा साठवणूक करण्याची शेतकऱ्यांची विनंती.

3. मालाची मालकी: शेतकरी हमी देतो की तो कायदेशीर मालक आहे आणि/किंवा स्टोरेजसाठी सादर केलेल्या मालाचा कायदेशीर ताबा आहे आणि हमी देतो की त्याला निविदा केलेल्या मालाची साठवणूक करण्याचा, माल सोडण्याचा आणि कंपनीला डेल्हिवरी किंवा डिस्पोझिशनबद्दल सूचना देण्याचे कायदेशीर अधिकार आहेत. माल. या अटी व शर्तींच्या मालामध्ये स्वारस्य असलेल्या सर्व पक्षांना सूचित करण्यास शेतकरी सहमत आहे आणि पुढे मालाची मालकी, स्टोरेज, हाताळणी किंवा वितरण किंवा इतर कोणत्याही सेवांशी संबंधित तृतीय पक्षांच्या कोणत्याही दाव्यापासून नुकसानभरपाई देण्यास आणि कंपनीला निरुपद्रवी ठेवण्यास सहमत आहे. कंपनी द्वारे प्रदान. अशा नुकसानभरपाईमध्ये कोणत्याही कायदेशीर शुल्काचा किंवा तृतीय पक्षाद्वारे केलेल्या कोणत्याही दाव्यातून झालेल्या खर्चाचा समावेश, मग खटला दाखल केला गेला आहे की नाही याची पर्वा न करता असेल.

4. स्टोरेज:

a) या अटी व शर्तींच्या अनुषंगाने, कंपनी शेतकऱ्याच्या वाजवी सूचनांनुसार माल प्राप्त करण्यास, साठवण्यास आणि सोडण्यास सहमती दर्शवते. पुढे, शेतकरी फक्त कंपनीने देऊ केलेल्या सेवांचा हक्कदार असेल ज्या मालाच्या साठवणुकीसाठी आहेत ज्यात स्टोरेज जागेचे भाडे, फ्युमिगेशन आणि विमा खर्च समाविष्ट आहे.

b) योग्यरित्या चिन्हांकित आणि पॅक केलेला सर्व माल वेअरहाऊसमध्ये वितरित केला जाईल. कंपनी केवळ त्या पॅकेजेसमध्ये माल साठवून ठेवण्याचे आणि वितरित करण्याचे वचन देते ज्यामध्ये ते मूळतः प्राप्त झाले होते, जोपर्यंत शेतकऱ्याने अन्यथा तसे करण्यास अधिकृतपणे अधिकृत केले नाही.

c) शेतकऱ्याला येथे परिभाषित केलेल्या जास्तीत जास्त मुदतीसाठी माल साठवण्याची परवानगी असेल.

d) वेअरहाऊस म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या आणि वेअरहाऊसच्या पावतीच्या पुढच्या बाजूला नमूद केलेल्या कोणत्याही एक किंवा अधिक इमारतींमध्ये कंपनी आपल्या विवेकबुद्धीनुसार वस्तू संग्रहित करेल.

e) कंपनी शेतकऱ्याला विनंती केल्यानुसार आणि सहमतीनुसार अतिरिक्त सेवा देऊ शकते. शेतकरी समजतो, सहमत आहे आणि पुष्टी करतो की कंपनी मार्केट लिंकेज, फायनान्स आणि/किंवा कंपनीने ठरवलेल्या इतर सेवांशी संबंधित सेवा कोणत्याही प्रकारे प्रदान करेल. तथापि, या सेवांचे शुल्क वेळोवेळी निश्चित केले जाईल.

f) कंपनीने गोदामाची विनंती रद्द करण्याचा / विनंती रद्द करण्याचा अधिकार कोणत्याही वेळी विनाकारण राखून ठेवला आहे. अशा घटनेत झालेल्या कोणत्याही नुकसानीसाठी किंवा नुकसानीसाठी कंपनी जबाबदार राहणार नाही.

5. पैसे काढणे:

a) या अटी व शर्तींनुसार शेतकरी वेअरहाऊस मध्ये साठवलेला माल कंपनीच्या समाधानासाठी सर्व शुल्क भरून काढण्याच्या अधीन राहून मुदतीपूर्वी कधीही काढू शकतो.

b) शेतकऱ्याला दहा (10) दिवसांची आगाऊ लेखी सूचना देऊन स्टोरेज समाप्त करण्याचा आणि माल किंवा त्याचा कोणताही भाग काढून टाकण्याचा अधिकार कंपनी राखून ठेवते. नमूद केलेल्या कालावधीत उक्त मालावरील सर्व शुल्क भरण्यासाठी शेतकरी जबाबदार असेल. जर वस्तू अशा प्रकारे काढून टाकल्या गेल्या नाहीत, तर कंपनी लागू कायद्यांतर्गत वस्तूंच्या विक्रीसह परंतु त्यापुरते मर्यादित नसलेले अधिकार वापरू शकते.

c) मुदत संपण्याच्या तारखेच्या किमान 15 दिवस आधी एसएमएस अलर्ट/ईमेलद्वारे मुदत पूर्ण झाल्याबद्दल शेतकऱ्याला सूचित केले जाईल. तथापि, जर शेतकऱ्याने मुदत संपल्यानंतर माल काढला/ काढला नाही तर, कंपनीला 7 दिवसांनंतर, मालाच्या लिक्विडेशनला पुढे जाण्यासाठी आणि उपलब्ध सर्वोत्तम किमतीत आणि थकीत शुल्काची पुर्तता केल्यानंतर त्यांची विक्री करण्यास अधिकृत केले जाईल. काही असल्यास, उर्वरित रक्कम विक्रीच्या तारखेपासून 7 कामकाजाच्या दिवसांच्या आत शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात भरली जाईल.

d) शेतकरी समजतो, सहमत आहे आणि पुष्टी करतो की वेअरहाऊसमध्ये साठवलेल्या मालाच्या कोणत्याही किंमती वाढीसाठी किंवा अवमूल्यनासाठी कंपनी जबाबदार राहणार नाही.

e) वस्तू सोडल्यानंतर/मागे घेतल्यावर (अॅप्लिकेशनद्वारे निर्धारित केल्यानुसार) वस्तू शिल्लक राहिल्यास, कंपनीद्वारे निश्चित केल्यानुसार योग्य बाजार मूल्यावर कंपनीद्वारे अनिवार्यपणे विकली जाईल. आणि अशा विक्रीतून मिळणारी रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाईल.

6. शुल्क:

a) शेतकरी खालीलप्रमाणे माल वेअरहाऊस मध्ये साठवण्यासाठी शुल्क भरण्यास जबाबदार आहे:

i. पॅडी हायब्रीड: ओलावा कपात एकूण वजनाच्या -2% असेल, दररोज दर क्विंटल 40 पैसाची गोदाम व्यवस्थापन शुल्क आकारले जाईल.
ii. गहू: आर्द्रता कपात एकूण वजनाच्या 0% असेल, दररोज क्विंटल प्रति 40 पैसा वेअरहाऊस मॅनेजमेंट फी आकारली जाईल.
iii. मका: आर्द्रता कपात एकूण वजनाच्या -1.5% असेल, दररोज प्रति क्विंटल 40 पैसा वेअरहाऊस मॅनेजमेंट फी आकारली जाईल.
iv. सोयाबियन: आर्द्रता कपात एकूण वजनाच्या -2% असेल, दररोज प्रति क्विंटल 40 पैसा वेअरहाऊस मॅनेजमेंट फी आकारली जाईल.
v. तूर संपूर्ण: ओलावा कपात एकूण वजनाच्या -1.5% असेल, दररोज प्रति क्विंटल 40 पैसा वेअरहाऊस मॅनेजमेंट फी आकारली जाईल.
vi. चाना: ओलावा कपात एकूण वजनाच्या 0% असेल, दररोज क्विंटल प्रति 40 पैसा वेअरहाऊस मॅनेजमेंट फी आकारली जाईल.
vii. फिंगर बाजरी: आर्द्रता कपात एकूण वजनाच्या -1% असेल, दररोज प्रति क्विंटल 40 पैसा वेअरहाऊस मॅनेजमेंट फी आकारली जाईल.
viii. हळद बल्ब: आर्द्रता कपात एकूण वजनाच्या -2.5% असेल, दररोज प्रति क्विंटल 40 पैसा वेअरहाऊस मॅनेजमेंट फी आकारली जाईल.
ix. हळद बोट: आर्द्रता कपात एकूण वजनाच्या -1% असेल, दररोज प्रति क्विंटल 40 पैसा वेअरहाऊस मॅनेजमेंट फी आकारली जाईल.
x. पॅडी कटर्णी: आर्द्रता कपात एकूण वजनाच्या -2% असेल, दररोज प्रति क्विंटल 40 पैसा वेअरहाऊस मॅनेजमेंट फी आकारली जाईल.
xi. एरेकानुट सारकू: ओलावा कपात एकूण वजनाच्या -0.5% असेल, दररोज क्विंटल प्रति वेअरहाऊस मॅनेजमेंट फी आकारली जाईल.
xii. एरेकॅनट बेट्टे: आर्द्रता कपात एकूण वजनाच्या -0.5% असेल, दररोज प्रति क्विंटलच्या वेअरहाऊस मॅनेजमेंट फीवर शुल्क आकारले जाईल.
xiii. एरेकॅनट राशी ईडीआय: ओलावा कपात एकूण वजनाच्या -0.5% असेल, दररोज प्रति क्विंटलच्या वेअरहाऊस मॅनेजमेंट फीवर शुल्क आकारले जाईल.
xiv. पॅडी आरएनआर: आर्द्रता कपात एकूण वजनाच्या -2% असेल, दररोज दर क्विंटल 40 पैसा वेअरहाऊस मॅनेजमेंट फी आकारली जाईल.
xv. पॅडी श्रीराम सोना: आर्द्रता कपात एकूण वजनाच्या -2% असेल, दररोज दर क्विंटल 40 पैसा वेअरहाऊस मॅनेजमेंट फी आकारली जाईल.
xvi. पॅडी आयआर: 64: आर्द्रता कपात एकूण वजनाच्या -२% असेल, दररोज दर क्विंटलच्या 40 पैसाची गोदाम व्यवस्थापन शुल्क आकारले जाईल.
xvii. पॅडी सोना मसुरी: आर्द्रता कपात एकूण वजनाच्या -2% असेल, दररोज प्रति क्विंटल 40 पैसा वेअरहाऊस मॅनेजमेंट फी आकारली जाईल.
xviii. पॅडी नेल्लोर सोना: आर्द्रता कपात एकूण वजनाच्या -2% असेल, दररोज प्रति क्विंटल 40 पैसा वेअरहाऊस मॅनेजमेंट फी आकारली जाईल.
xix. पॅडी कावेरी सोना: आर्द्रता कपात एकूण वजनाच्या -2% असेल, दररोज दर क्विंटल 40 पैसा वेअरहाऊस मॅनेजमेंट फी आकारली जाईल.
xx. पॅडी मसुरी: आर्द्रता कपात एकूण वजनाच्या -2% असेल, दररोज दर क्विंटल 40 पैसा वेअरहाऊस मॅनेजमेंट फी आकारली जाईल.
xxi. ज्वार व्हाइट: आर्द्रता कपात एकूण वजनाच्या -1.5% असेल, दररोज प्रति क्विंटल 40 पैसा वेअरहाऊस मॅनेजमेंट फी आकारली जाईल.
xxii. कोथिंबीर बडामी क्लीन: आर्द्रता कपात एकूण वजनाच्या -2% असेल, दररोज क्विंटल प्रति वेअरहाऊस मॅनेजमेंट फी आकारली जाईल.
xxiii. कोथिंबीर बडामी अशुद्ध: आर्द्रता कपात एकूण वजनाच्या -2% असेल, प्रति दिवस क्विंटलच्या वेअरहाऊस मॅनेजमेंट फीवर शुल्क आकारले जाईल.
xxiv. धान -सोनम: ओलावा कपात एकूण वजनाच्या -2% असेल, दररोज दर क्विंटल 40 पैसाची गोदाम व्यवस्थापन शुल्क आकारले जाईल.
xxv. मोहरीचे बियाणे: ओलावा कपात एकूण वजनाच्या -1% असेल, प्रति दिवस क्विंटलसाठी वेअरहाऊस मॅनेजमेंट फी आकारली जाईल.
xxvi. ज्वार सॉरगॅम: आर्द्रता कपात एकूण वजनाच्या -1.5% असेल, दररोज प्रति क्विंटल 40 पैसा वेअरहाऊस मॅनेजमेंट फी आकारली जाईल.

b) शेतकरी सहमत आहे आणि पुष्टी करतो की या कंपनीच्या अटी व शर्तींमध्ये नमूद केल्याखेरीज स्टोरेजशी संबंधित इतर कोणताही खर्च, मटेरियल हाताळणी, स्टॅकिंग इत्यादींसह परंतु त्यापुरते मर्यादित नाही.

c) मालाच्या कोणत्याही हानी किंवा नाश किंवा नुकसानीसाठी कंपनी जबाबदार राहणार नाही, तथापि, असे नुकसान, नुकसान किंवा विध्वंस कंपनीच्या वस्तूंच्या बाबतीत अशी काळजी घेण्यात अयशस्वी झाल्याशिवाय, वाजवीपणे सावधगिरी बाळगणारी व्यक्ती तशा परिस्थितीत वापरेल. .

d) कोणत्याही परिस्थितीत कंपनी नैसर्गिक कृत्यांमुळे झालेल्या कोणत्याही हानी किंवा हानीसाठी जबाबदार असणार नाही, जसे की सार्वजनिक अधिकारी प्रत्यक्ष किंवा उघड अधिकाराने कार्य करत आहेत, संप, कामगार विवाद, हवामान, सायबर हल्ले , नागरी दंगल धोक्याची घटना, युद्धाच्या स्थितीत, दहशतवादी कृत्ये. , कस्टम्स किंवा क्वारंटाइन अधिकार्‍यांची कृत्ये किंवा वगळणे, आग, हवामानातील बदल, पूर, वादळ, पतंग, चोरी, असे नुकसान किंवा नुकसान कंपनीच्या कायद्याद्वारे आवश्यक अशा सामान्य काळजीचा अवलंब करण्यात अयशस्वी झाल्यास कंपनी जबाबदार असणार नाही.

7. मी/आम्ही कर्जदार त्याची/तिची संमती देतो आणि यूआइडीएआइ कडून माझे/आमचे वैयक्तिक तपशील आणण्यासाठी एर्गोस पार्टनर बँक/(बँक्स) ("बँक") ला अधिकृत करतो. बँक आवश्यक तपास करू शकते आणि कर्जाच्या प्रक्रियेत किंवा मूल्यांकनामध्ये सीआयसी/कोणत्याही स्रोत/व्यक्तीकडून माहिती घेऊ शकते/प्राप्त करू शकते. मी/आम्ही याद्वारे बँकेला सध्याच्या कर्जाच्या अर्जामुळे आणि किंवा त्यात समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही माहितीमुळे होणारे सर्व खर्च किंवा नुकसान आणि/किंवा नुकसान भरपाई देण्यास सहमत आहे.

8. कोणतेही परिणामी नुकसान नाही. कोणत्याही परिस्थितीत, कंपनीच्या कर्तव्यांच्या उल्लंघनाचा, निष्काळजीपणाच्या दायित्वाचा परिणाम नसताना किंवा कोणत्याही अन्य कायदेशीर सिद्धांत किंवा आधाराशिवाय, कंपनी कोणत्याही विशिष्ट, अनपेक्षित, अनन्य कारणांसाठी जबाबदार असेल. बाजारातील नफा किंवा तोटा, उत्पन्नाचा तोटा, तोट्यातून होणारे नुकसान, वकील शुल्क किंवा दंडात्मक नुकसान, चुकीची वितरण किंवा मालमत्तेचे नुकसान, गैरफायदा घेतलेल्या उपभोग्य वस्तूंचा गैरवापर, गैरफायदा किंवा असे नुकसान किंवा तोटा होऊ शकतो हे कंपनीला माहीत नव्हते.

9. गव्हर्निंग कायदा: या अटी व शर्ती, वेअरहाऊसची पावती भारताच्या कायद्यांनुसार शासित केली जाईल आणि त्याचा अर्थ लावला जाईल. बेंगळुरू, कर्नाटकच्या न्यायालयांना या अटी व शर्तींमुळे किंवा त्यांच्याशी संबंधित कोणत्याही विवाद, मतभेद किंवा दाव्यांवर विशेष अधिकार क्षेत्र असेल .

10. विवाद: या अटी व शर्तींमुळे किंवा त्याच्या संदर्भात उद्भवलेल्या कोणत्याही विवादाचे अस्तित्व, वैधता किंवा समाप्ती यासंबंधीच्या कोणत्याही प्रश्नासह, लवाद आणि सामंजस्य कायद्यानुसार लवादाद्वारे निराकरण केले जाईल आणि लवाद कंपनीद्वारे नियुक्त केला जाईल.


बाजारपेठेचे नियम आणि अटी

खाली सूचीबद्ध केलेल्या अटी आणि शर्ती अर्गोस बाजारपेठ पृष्ठावर होणार्‍या व्यवहारांचे संचालन करतात.

1. व्याख्या:

i. "ग्राहक" याचा अर्थ विक्रेत्याकडून प्लॅटफॉर्मवर सूचीबद्ध उत्पादने खरेदी करण्यास इच्छुक असलेला शेतकरी असा आहे.
ii. "ग्राहकाचा स्थान" हा ग्राहकाचा पत्ता आहे.
iii. "वितरणाचा पत्ता" हा अनेक अर्गोस गोदामांपैकी एक आहे ज्यावर उत्पादने वितरित केली जातील.
iv. “प्लॅटफॉर्म” म्हणजे अर्गोस द्वारे मालकीचे, विकसित आणि व्यवस्थापित केलेले कोणतेही मोबाइल अनुप्रयोग, वेब अनुप्रयोग किंवा कोणत्याही शीर्ष-स्तरीय डोमेन नावासह ब्रँडेड वेबसाइट असा असेल.
v. उत्पादने: याचा अर्थ विक्रेत्याने प्लॅटफॉर्मवर सूचीबद्ध केलेल्या कोणत्याही आणि सर्व वस्तू/उत्पादने आणि ग्राहकांना कोणते अर्गोस उपलब्ध करून देते.
vi. “विक्रेता” म्हणजे कोणताही निर्माता किंवा विक्रेता जो प्लॅटफॉर्मवर उत्पादने ग्राहकाकडून खरेदीसाठी उपलब्ध करून देण्यासाठी त्यांची यादी करतो.

2. सामान्य अटी:

• प्लॅटफॉर्मच्या पृष्ठांची सामग्री आपल्या सामान्य माहितीसाठी आहे आणि केवळ वापरण्यासाठी आहे. ते सूचनेशिवाय बदलण्याच्या अधीन आहे.
• निर्मात्यासाठी आणि विक्रेत्यासाठी उत्पादनांची नोंदणी आणि सूची पूर्णपणे विनामूल्य आहे.
• विक्रेता सूचीबद्ध उत्पादनांच्या गुणवत्तेसाठी आणि प्रतिमांसाठी पूर्णपणे जबाबदार असेल.
• अर्गोसमध्ये आमचा विश्वास आहे की ग्राहकाचे वय 18+ आहे आणि तो/ती कोणत्याही उत्पादनाच्या वापरासाठी जबाबदार आहे. तुमचे वय 18 वर्षांखालील असल्यास, तुम्ही तुमच्या आई-वडीलांच्या किंवा कायदेशीर पालकाच्या पूर्व संमतीनेच उत्पादन वापरू शकता.

3. ऑर्डर देणे:

• ग्राहक प्लॅटफॉर्मवर उत्पादने निवडू शकतो आणि ऑर्डर देऊ शकतो.
• सूचीबद्ध उत्पादने वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) च्या समावेशासह लागू होतील.
• कृपया लक्षात ठेवा की एर्गोस प्लॅटफॉर्मवर पुढील विक्री/रिलीजच्या तारखेपर्यंत खरेदीच्या मूल्यावर दरमहा १.१% व्याज असेल. हे व्याज शेतकर्‍यावर आकारले जाईल आणि जेव्हा तो विक्री करेल किंवा विमोचन घेतो तेव्हा ते सेटल केले जाईल.
• वितरणाचा पत्ता अर्गोसचा गोदाम असेल याची ग्राहक नोंद घेईल. ऑर्डर दिल्यानंतर वितरण पत्ता संपादित केला जाणार नाही.
• ऑर्डर देताना ग्राहकाद्वारे ऑर्डरसाठी ऑनलाइन पेमेंट केले जाईल. ग्राहक प्लॅटफॉर्मवर ग्राहकाच्या खात्यात उपलब्ध बक्षिसे/क्रेडिट्स समायोजित करू शकतो.
• जर ग्राहकाने अर्गोसच्या खात्यामध्ये उपलब्ध असलेल्या क्रेडिटचा वापर करून पेमेंट केले असेल, तर असे क्रेडिट अर्गोसच्या गोदामात साठवलेल्या वस्तूंच्या विक्री व्यवहारादरम्यान समायोजित केले जाईल.
• ग्राहक अर्गोसद्वारे प्रदान केलेल्या क्रेडिट सुविधांचा लाभ घेऊ शकतो. परंतु या सुविधा अर्गोसच्या भागीदार बँका किंवा वित्तीय संस्थांनी मंजूर केल्या आहेत आणि दिल्या आहेत.
• ऑर्डर दिल्यानंतर 2 तासांच्या आत ऑर्डर रद्द केली जाऊ शकते.

4. ऑर्डरचे वितरण:

• विक्रेत्याने ऑर्डर दिल्याच्या तारखेपासून 7 कार्य दिवसांच्या आत ऑर्डर वितरण पत्र वितरित करणे आवश्यक आहे.
• विक्रेत्याला त्याच्या पसंतीच्या वितरणाच्या मोडद्वारे ऑर्डर पाठवावी लागेल.
• ग्राहक डिलिव्हरीच्या पत्त्यावरून ऑर्डर डिलिव्हरीच्या वेळेपासून 1 कामकाजाच्या दिवसात गोळा करेल.
• अर्गोस उत्पादन ग्राहकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेल परंतु कोणत्याही अपरिहार्य परिस्थितीमुळे, उत्पादन वितरित न झाल्यास किंवा विलंब झाल्यास आणि परिणामी ग्राहकाचे कोणतेही नुकसान झाल्यास, अर्गोस जबाबदार नाही.
• विक्रेता ग्राहकाच्या नावावर जीएसटी (केवळ लागू असेल तर) सह बिले जारी करेल. ग्राहकाला उत्पादन पाठवण्याआधी विक्रेत्याला सर्व कायदेशीर चौकटी माहित असणे आवश्यक आहे.
• ऑर्डर केलेल्या प्रमाणापेक्षा प्रमाण आणि उत्पादन वेगळे नसावे.

5. विक्री रिटर्न:

• वितरीत केलेली उत्पादने जर गुणवत्तेच्या अटींनुसार नसतील तर ती नाकारली/परत केली जाण्यास जबाबदार आहेत, ज्यात समाविष्ट आहे परंतु इतकेच मर्यादित नाही, a) कालबाह्य झाले आहे किंवा जिवाणू/बुरशीजन्य संसर्ग झाला आहे, b) गळती असलेली उत्पादने c) बाह्य कार्बनवरील शिपिंग चिन्हे स्पष्ट आणि सुवाच्य नाहीत, d) पुठ्ठा, लेबल किंवा उत्पादनाचे नुकसान e) पॅकेज सील केलेले नाही f) बारकोड आणि लेबलिंग सुवाच्य किंवा इतर कोणत्याही वैध आणि वाजवी कारणांसाठी नाही.
• दोन चरणांची पडताळणी केली जाईल, (i) एकदा वितरित केलेल्या उत्पादनांची अर्गोसच्या गोदामात तपासणी (न उघडलेले पॅकेज) अर्गोस कर्मचार्‍यांद्वारे केली जाईल आणि गुणवत्ता स्थितीनुसार नसल्यास ते परताव्याची विनंती करू शकतात, खालीलप्रमाणे परतावा कंपनीला कळवले जाईल. ग्राहक, आणि (ii) उत्पादन (उघडलेले पॅकेज) त्यांच्या स्थानावर पोहोचल्यानंतर ग्राहकाद्वारे त्याची पडताळणी केली जाईल आणि गुणवत्ता अटीनुसार नसल्यास ग्राहक परतीची विनंती करू शकतो.
• ग्राहकाने ग्राहकाला डिलिव्हरीच्या वेळेपासून 30 मिनिटांच्या आत विक्री परतावा कळवावा. परत करण्यायोग्य उत्पादने ग्राहकाद्वारे डिलिव्हरी पत्त्यावर टाकली जातील.
• नाकारलेल्या/परत केलेल्या उत्पादनांसाठी भरलेली किंमत/रक्कम विक्रेत्याकडून रिटर्न ट्रान्झिट/पिक-अप केल्याच्या तारखेपासून 15 दिवसांच्या आत अर्गोसला परत केली जाईल.


रिवॉर्ड्स अटी आणि नियम

एर्गोस बिझनेस सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड ("कंपनी") द्वारे प्रायोजित एर्गोस रिवॉर्ड्स कार्यक्रम (“कार्यक्रम”) शेतकर्‍यांना त्यांच्या कंपनीसोबतच्या सहकार्याचा जास्तीत जास्त फायदा घेण्यासाठी डिझाइन केलेले आहे. शेतकरी रिवॉर्ड मिळवतात बँकेत रोख ठेव / शेतकरी अकाऊंट / पॉइंट्स किंवा उत्पादनांमध्ये रोख क्रेडिट स्वरूपात . खालील रिवॉर्ड अटी आणि शर्ती आणि शेतकरी आणि कंपनी यांच्यातील बंधनकारक करार आहेत.

या रिवॉर्ड्स अटी व शर्तींमध्ये कोणत्याही वेळी, सूचना न देता बदल करण्याचा अधिकार कंपनी राखून ठेवते. कार्यक्रमातील सहभाग आणि/किंवा रिवॉर्ड्सची पूर्तता या रिवॉर्ड अटी आणि शर्ती आणि त्यात समाविष्ट केलेल्या कोणत्याही सुधारित अटींची स्वीकृती मानली जाते. सूचना दिल्यानंतर, कंपनी , तिच्या संपूर्ण विवेकबुद्धीनुसार, कोणत्याही कार्यक्रमाच्या रिवॉर्ड्सच्या उपलब्धतेसह, कोणत्याही वेळी कार्यक्रम आणि/किंवा कोणत्याही कार्यक्रम रिवॉर्डचा कोणताही पैलू रद्द, बदल ,निलंबित किंवा सुधारित करू शकते.

कार्यक्रम कालावधी
कंपनीने ("कार्यक्रम कालावधी") संपुष्टात येई पर्यंत, निलंबित, सुधारित किंवा दुसर्‍या रिवॉर्ड्स कार्यक्रमामध्ये रूपांतरित होईपर्यंत हा कार्यक्रम सुरू राहील.

पात्रता
कार्यक्रमासाठी पात्र होण्यासाठी, तुमचे वय १८ वर्षे किंवा त्याहून अधिक असणे आवश्यक आहे आणि कंपनीमध्ये शेतकरी म्हणून नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे.

रिवॉर्ड्स मिळवणे
शेतकरी कंपनीसोबत केलेल्या व्यवहाराच्या आधारे रिवॉर्ड मिळवणे सुरू करू शकते . रिवॉर्ड्स कंपनी तिच्या विवेकबुद्धीनुसार मंजूर करतील.

पॉईंट्स शिल्लक
माझे रिवॉर्ड पेजवर शेतकरी कधीही रिवॉर्ड्स तपासू शकतात .

कालबाह्यता / निरस्तीकरण:
● तुमचे माझे रिवॉर्ड पेज तुमच्या रिवॉर्ड्स बॅलन्स इतिहासाची सूची देते, जे तुमचे रिवॉर्ड मिळवण्याच्या तारखा दाखवते .
● शेतकरी रिवॉर्ड अटींची पूर्तता करत नसेल तर रिवॉर्ड्स रद्द केली जातील .
● जर रिवॉर्ड पॉइंट्सच्या स्वरूपात असतील तर ते पहिल्यांदा मिळाल्याच्या तारखेपासून 60 दिवसांनी कालबाह्य होतील. जर शेतकऱ्याने या मुदतीत बक्षीसांचा वापर केला नाही तर अशी सर्व रिवॉर्ड्स काढून घेतले/जप्त केले जातील.

रिवॉर्ड अटी
● सेल्फ लॉगिन इव्हेंट्स - व्यवहारांसाठी ("इव्हेंट्स") जे इव्हेंट्सच्या सेल्फ ट्रिगरिंगची अपेक्षा करतात, शेतकऱ्याने नोंदणीकृत मोबाइल फोन नंबरसह स्वतःचे व्यवहार वैयक्तिकरित्या तयार करणे आणि व्यवस्थापित करणे अपेक्षित आहे. असे करण्यात अयशस्वी झाल्यास शेतकरी रिवॉर्ड मिळवू शकणार नाही
● रिवॉर्ड कार्यक्रमाचा गैरवापर रोखण्यासाठी, शेतकऱ्याने रिवॉर्ड्ससाठी पात्र होण्यासाठी अर्जामध्ये वापरलेल्या स्थानाची माहिती आणि मोबाइल नंबरवर प्रवेश करण्यास परवानगी दिली पाहिजे.
● शेतकऱ्याने एसएमएस, ई-मेल, मोबाइल अॅप आणि ब्राउझर सूचना इत्यादीद्वारे संप्रेषण प्राप्त करण्यास सहमती दर्शविली पाहिजे.
● केवायसी किंवा / आणि बँक अकाऊंट तपशील उपलब्ध नसल्यास / सक्रिय नसल्यास बँकेत रोख स्वरूपात रिवॉर्ड्स शेतकर्‍यांना जमा केली जाणार नाहीत.
● जर एखादा शेतकरी एकाच वेळी एकापेक्षा जास्त कार्यक्रमांसाठी पात्र ठरला, तर रिवॉर्ड्स फक्त एका मोहिमेसाठी दिली जातात आणि ती कंपनी किंवा तिच्या अनुप्रयोगांद्वारे निर्धारित केली जाते .
● आयटमच्या मूल्यावर आणि लागू कर कायद्यानुसार, रिवॉर्ड्स करपात्र असू शकतात.
● अशा बाबींचा अहवाल त्यांच्या टॅक्स रिटर्नवर नोंदवण्यासाठी आणि संबंधित कर दायित्व भरण्यासाठी शेतकरी पूर्णपणे जबाबदार आहेत.
● शेतकरी कोणतेही रिवॉर्ड देऊ किंवा हस्तांतरित करू शकत नाहीत.
● कार्यक्रममधील कोणत्याही रिवॉर्ड्सच्या बाबतीत कंपनी कोणतीही हमी देत नाही.

समाप्ती/ संपुष्टात येणे
कंपनी, तिच्या संपूर्ण आणि पूर्ण विवेकबुद्धीनुसार, कोणत्याही रिवॉर्ड्सच्या उपलब्धतेसह, कार्यक्रम आणि/किंवा कोणतेही रिवॉर्ड कोणत्याही वेळी रद्द करू शकते, बदलू शकते, निलंबित करू शकते किंवा सुधारू शकते. या रिवॉर्ड्स अटी व शर्तींचे उल्लंघन केल्याबद्दल किंवा या अटी व शर्तींच्या हेतूशी विसंगत असलेल्या कोणत्याही कृती केल्याबद्दल, कंपनी तिच्या संपूर्ण आणि पूर्ण विवेकबुद्धीने, कार्यक्रमातील कोणत्याही शेतकऱ्याचा सहभाग रद्द करू शकते किंवा निलंबित करू शकते. कंपनीने स्वतःच्या विवेकबुद्धीनुसार कोणत्याही शेतकऱ्याला कार्यक्रमाच्या कोणत्याही पैलूमध्ये सहभागी होण्यापासून प्रतिबंधित करण्याचा अधिकार राखून ठेवला आहे, जर कंपनीला असे वाटले की अशा शेतकऱ्याने खालीलपैकी कोणत्याही गोष्टीमध्ये गुंतले आहे किंवा गुंतण्याचा प्रयत्न केला आहे: (अ) त्यांचे उल्लंघन करत आहे रिवॉर्ड्स अटी आणि नियम; किंवा (ब) कार्यक्रमाच्या ऑपरेशनमध्ये नुकसान करणे, छेडछाड करणे किंवा दूषित करणे; किंवा (क) इतर कोणत्याही व्यक्तीला त्रास देणे, त्रास देणे किंवा गैरवर्तन करण्याच्या हेतूने वागणे; किंवा (ड) कोणतेही अनुचित, असहयोगी, व्यत्यय आणणारे, फसवे, संभाव्य फसवे, किंवा असामान्य वर्तन किंवा गतिविधी केल्यास ; किंवा (ई) कंपनीच्या विवेकबुद्धीनुसार गतिविधी सामान्यतः कार्यक्रमच्या हेतू ऑपरेशनशी विसंगत असल्याचे मानले जाते. कार्यक्रमातील कोणत्याही शेतकऱ्याचा सहभाग संपुष्टात आणण्याबाबत किंवा निलंबनाबाबत कंपनीने घेतलेला कोणताही निर्णय अंतिम आणि सर्व बाबतीत बंधनकारक असेल. संशयित गैरवर्तन, फसवणूक किंवा या रिवॉर्ड अटी आणि शर्तींचे किंवा या रिवॉर्ड अटी आणि शर्तींच्या हेतूचे उल्लंघन केल्याच्या प्रकरणांमध्ये कंपनी एकमेव निर्धारक असेल.

रिलीझ
जाणूनबुजून गैरवर्तन किंवा घोर निष्काळजीपणा वगळता, कार्यक्रमामध्ये सहभागी होऊन, शेतकरी कंपनी, त्याच्या सहाय्यक कंपन्या, संलग्न, पुरवठादार आणि त्यांचे संबंधित संचालक, अधिकारी, कर्मचारी आणि एजंट (एकत्रितपणे, "रिलीझ केलेले पक्ष") यांना कोणत्याही आणि सर्व दायित्वांपासून मुक्त करतात, कोणतीही हानी, हानी, नुकसान, खर्च किंवा खर्च, यासह, मर्यादे शिवाय, मालमत्तेचे नुकसान, वैयक्तिक इजा आणि/किंवा मृत्यू, कार्यक्रमाशी संबंधित किंवा कोणत्याही प्रकारे आणि/किंवा कोणत्याही रिवॉर्ड्सच्या वापरामुळे उद्भवलेले असे असल्यास ते रिलीज करतात.

नुकसान भरपाई
शेतकरी कंपनी आणि तिचे प्रतिनिधी आणि एजंट यांना कोणत्याही आणि सर्व तृतीय पक्षांचे दावे, मागण्या, दायित्वे, खर्च किंवा इतर खर्च यासह, मुखत्यार शुल्क आणि खर्चासह, कंपनीच्या शेतकर्‍यांच्या कोणत्याही उल्लंघनामुळे उद्भवलेल्या किंवा संबंधित उल्लंघनापासून आणि त्यांच्या विरुद्ध निरुपद्रवी नुकसान, बचाव आणि यापैकी कोणतेही रिवॉर्ड अटी व शर्ती किंवा लागू कायद्याचे शेतकऱ्याने केलेले कोणतेही उल्लंघन केल्यास नुकसान भरपाई धरून ठेवण्यास सहमत आहेत.

नियमन कायदा
भारतात प्रचलित असलेले कायदे या रिवॉर्ड अटी आणि शर्तींवर नियंत्रण ठेवतील. या रिवॉर्ड अटी व शर्तींच्या संबंधात उद्भवणाऱ्या सर्व बाबींसाठी शेतकरी बेंगळुरू, कर्नाटक येथील न्यायालयातील विशेष अधिकार क्षेत्र आणि स्थळाला स्पष्टपणे संमती देतो.


माती परीक्षण सेवा – अटी आणि नियम

- विक्रीच्या या अटी शेतकरी आणि द एर्गोस बिझनेस सोल्युशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड ('कंपनी') यांच्यातील कोणत्याही ऑर्डर, ऑर्डरची पोहच पावती, डिलिव्हरी नोट आणि/किंवा इनव्हॉइस मध्ये तपशीलवार दिलेल्या सेवा किंवा उत्पादनांच्या संदर्भात संपूर्ण करार तयार करतील. इतर कोणत्याही अटी किंवा शर्तींच्या वगळण्यावर लागू होईल..

- माती परीक्षण ही अशी क्षमता आहे, जी कंपनीने तृतीय-पक्ष सेवा प्रदात्याच्या मदतीने सादर केली आहे. आम्ही विक्रेत्याच्या मशीन वापरून केलेल्या परीक्षणाची आम्ही संपूर्ण जबाबदारी घेतो. निकालाची अचूकता व्हेंडिंग मशीनच्या निकालावर अवलंबून असते.

- 400/- रुपये या सेवेसाठी इनवॉइस घेतले जातील. ते तुमच्या अकाऊंट मधून डेबिट केले जाईल. डेबिट झालेली रक्कम मंजूर झाल्याच्या 48 तासांत तुम्ही परीक्षण निकाल पाहण्यास सक्षम असाल आणि तुम्हाला तुमच्या नोंदणीकृत मोबाइल नंबरवर एसएमएसद्वारे निकालाच्या उपलब्धतेबद्दल सूचित केले जाईल.

- सेवांमुळे होणार्‍या कोणत्याही हानी किंवा नुकसानाबाबत कंपनी कोणत्याही प्रकारचे कोणतेही दायित्व स्वीकारणार नाही (कोठे आणि मर्यादेपर्यंत असे उत्तरदायित्व कायदेशीररित्या त्या परिणामाच्या स्पष्ट तरतुदीद्वारे वगळले जाऊ शकत नाही)

- कंपनी कोणत्याही अहवालात किंवा विश्लेषणामध्ये दिलेल्या माहितीच्या आधारे घेतलेल्या निर्णयांसाठी किंवा झालेल्या खर्चासाठी किंवा नफा, व्यवसाय, करार, महसूल किंवा अपेक्षित बचतीच्या तोट्यासह परिणामी किंवा अप्रत्यक्ष नुकसानीची जबाबदारी स्वीकारणार नाही.

- कोणताही पक्ष त्या पक्षाच्या वाजवी नियंत्रणाच्या पलीकडे असलेल्या कारणांमुळे किंवा परिस्थितींमुळे उद्भवलेल्या (परंतु संपूर्ण दैवी कृती, आग, स्फोट, नागरी गोंधळ, युद्ध, जप्ती, कामगार विवाद, पर्यवेक्षण कायदा किंवा सरकारची कृती यासह) कोणत्याही नुकसानासाठी दुसर्‍याला जबाबदार नाही.